Pár info v skratke o nás 

Škola má skoro 40-ročnú tradíciu a je jednou odbornou školou v kraji zameranou výhradne na automobilový priemysel.  Má veľkú podporu zo strany zriaďovateľa a zamestnávateľov. Jej základnou prednosťou  sú profesionálne vybavené priestory na odbornom výcviku  vrátane lakovníckeho boxu, brzdovej stolice, diagnostík pre rôzne typy a značky automobilov  a motocyklov , pneuservisu a pod. Má vlastnú autoškolu s výhodnými podmienkami pre žiakov školy. Priestory pre odborný výcvik  i teoretické vyučovanie sú nanovo zrekonštruované. Škola disponuje plne kvalifikovaným personálom vrátane odborníkov s dlhoročnou praxou v renomovaných servisoch. Má veľkú podporu u zamestnávateľov takých značiek, ako sú Mercedes-Benz, Hyundai, MAN, Mazda, Ford, Opel, Volvo, Iveco, Škoda, Seat, Audi, Peugeot, Citroën, s ktorými úzko spolupracuje. Stále rozširuje duálny systém vzdelávanie, t. j. prax žiakov vo firmách od 1. ročníkov s mesačným finančným odmeňovaním a benefitmi. Po skončení 3-ročných učebných odborov je možné plynule pokračovať v štúdiu v 2-ročnom nadstavbovom odbore a získať tak maturitné vysvedčenie.

Naše TOP 

• veľká podpora zo strany zamestnávateľov  a záujem o absolventov,
• vodičské oprávnenia absolvovaním  vlastnej autoškoly,
• po maturite v odbore mechanik elektrotechnik osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhlášky č.508/2009 Z.z.,
• benefity duálneho systému vzdelávania vo všetkých odboroch, 
• všetci žiaci školy sú počas štúdia na praxi aj v reálnych firmách,
• najnovšie technológie na teoretickom i praktickom vyučovaní,
• možnosť pokračovať na vysokých školách
• Erasmus+

Krúžky organizované školou

 • Aibrush
 • Autodetailing
 • Autodiagnostika
 • Autotuning
 • Futbalový krúžok
 • Objavovanie krás SJL
 • Oprava elektrických zariadení
 • Rozhlasový krúžok
 • Rozvíjanie rozumových činností
 • Technický krúžok
 • Turistický krúžok
 • V zdravom tele zdravý duch
 • Volejbalový krúžok
 • Zváračský krúžok

Študijné odbory 4 - ročný

 2495 K autotronik je pripravený vykonávať vysoko kvalifikované mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami osobných motorových vozidiel nielen s klasickým, ale aj alternatívnym pohonom (hybridy, elektromobily).

 2697 K Mechanik elektrotechnik - absolvent ovláda základné princípy elektrotechnickej, elektronickej a riadiacej automatiky a konštrukcie automobilov

3759 K  komerčný pracovník / pracovníčka v doprave- odbor vhodný pre  dievčatá  a  chlapcov

Učebné odbory 3 - ročné

2487 H 01 Autoopravár mechanik - absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v opravárenskej činnosti so zameraním na cestné motorové vozidlá
2487 H 02 Autoopravár elektrikár - absolvent je odborne vzdelaný, ovláda používanie meracích prístrojov, vykonáva údržbu, nastavovanie a opravy elektrického príslušenstva motorových vozidiel 
2487 H 03 Autoopravár karosár - absolvent ovláda opravy karosérií cestných motorových vozidiel, vie zvárať a používať rôzne stroje a zariadenia spojené s touto opravárenskou činnosťou. Počas štúdia je možnosť získať aj zváračský preukaz
2487 H 04 Autoopravár lakovník - absolvent ovláda miešanie a tónovanie farieb, vyhotovenie nových náterov a nástrekov pomocou prístrojov a zariadení používaných v servisoch

Nadstavbové štúdium 

2493 L Predaj a servis vozidiel - absolvent je odborne vzdelaný a  marketingovo pripravený v oblasti logistiky aj podnikateľskej etiky. Uplatnenie je na pozícii predajca vozidiel, asistent predaja, prijímací technik, asistent servisu, predajca náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva