Rozhodnutie mladého človeka, kam po ukončení štúdia na základnej škole budú smerovať jeho kroky, by malo byť spojením schopností a daností, s pocitom potrieb vlastnej realizácie v profesii či povolaní, ktoré sa mu páči a v ktorom sa chce v budúcnosti realizovať.

Mnohoročný vývoj našej školy a jej historický základ jej dáva na to dobré predpoklady. Stredná odborná škola sa nachádza v okresnom meste Lučenec. Na škole pracuje celkom 137 zamestnancov z toho 82 pedagogických na dvoch pracoviskách teoretickej výučby a na pracoviskách odborného vyučovania.  

Škola je zapojená do projektu Catching-Up Regions (CURI), ktorý je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Naším hlavným cieľom je vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.

Žiaci úspešne reprezentujú svoju školu i odbory, v ktorých študujú. Aktívne sa zapájajú do rôznych súťaží z oblasti gastronómie, cestovného ruchu, obchodu a agropodnikania, kaderníctva, automobilizmu, vedomostných súťaží, súťaží zručností, športových súťaží, súťaží z oblasti jazdectva a kynológie.  

Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, s možnosťou ubytovania žiakov v domove mládeže, sídliacom v budove  na Rázusovej ulici, ktorá je súčasťou školy. Žiaci sú ubytovaní na dvoj a trojposteľových izbách. Majú možnosť stravovania sa v školskej jedálni alebo v strediskách praktického vyučovania. Škola má svoj vlastný autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, reštauračných služieb, cukrársku výrobu a školský majetok.

 Stredná odborná škola v Lučenci v školskom roku umožňuje tiež žiakom urobiť si vodičský preukaz skupín A, B v autoškole, ktorú škola zriadila vo svojich vlastných priestoroch za dostupné finančné prostriedky. Škola pri vyučovaní využíva nielen svoje priestory, ale aj dielne, ktoré slúžia pre výuku žiakov pre automobilový priemysel, a zároveň aj materiálové vybavenie, ktoré má škola k dispozícii pre údržbu motorových vozidiel.