Súkromná stredná odborná škola v Poprade patrí medzi najstaršie školy na Spiši. Jej vznik je spätý so vznikom prvej Československej republiky a jej história sa začala písať od školského roku 1923/24. Od tej doby sa vyprofilovala na moderné komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie so zameraním na služby, ktorého zriaďovateľom je COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Súkromná stredná odborná škola Poprad sa nachádza v severnej časti mesta Poprad (asi 2 km od jeho centra) v lokalite Veľká na Ulici Slovenského národného povstania. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou (linkou 7) a vzdialená od autobusovej a železničnej stanice asi 15 minút.

Škola svoju činnosť zakladá na prepojení teoretického vyučovania s praxou, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Praktickej činnosti sa študenti venujú nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho v zazmluvnených prevádzkach najlepších reštaurácií, hotelov, autoservisov, kaderníckych salónov a pod. Študenti môžu vykonávať prax aj v našich špičkovo vybavených dielňach pre elektrotechnikov, mechanikov stavebnoinštalačných zariadení, kaderníkov a cukrárov. Výhodou je aj vlastná zváračská škola a emisné stredisko. Žiaci majú možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania, ktoré ponúka možnosť uzatvorenia učebnej zmluvy medzi žiakom a firmou. Odborný výcvik realizuje študent vo firme a dostáva podnikové štipendium vo výške 40 – 100 €.

 

Škola poskytuje žiakom stredné odborné vzdelanie v nasledujúcich odboroch (bližší popis sa nachádza v záložke ŽIVOT V ŠKOLE).

 

Študijné odbory:
4-ročné s maturitou a výučným listom

2697 K mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika, autoelektronika

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

6444 K čašník, servírka

6445 K kuchár

 

Učebné odbory:

3-ročné s výučným listom

2487 H autoopravár – mechanik, karosár

2964 H cukrár

6456 H kaderník

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

 

Nadstavbové štúdium:

2-ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

 

Ponúkame:

 • bezplatné štúdium;
 • vysokú odbornosť a uplatnenie absolventov v praxi i na trhu práce;
 • kvalitnú prax vykonávanú v zazmluvnených prevádzkach v najbližšom okolí;
 • kvalitnú výučbu v špičkovo vybavených špecializovaných učebniach a dielňach;
 • individuálny prístup učiteľov;
 • prípravu do zamestnania a na vysokú školu;
 • absolvovanie kurzov – barmanský, baristický, carvingový, zváračský;
 • možnosť voľby cudzích jazykov;
 • možnosť absolvovania lyžiarskeho kurzu;
 • duálne vzdelávanie;
 • získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti;
 • zváračský kurz vo vlastnej zváračskej škole za zvýhodnenú cenu;
 • krúžkovú činnosť, športové vyžitie a množstvo exkurzií.