SDV

História odboru vzdelávania v autoopravárenstve a dopravy súvisí s vývojom dopravy na území Bratislavy. Už začiatkom minulého storočia sa tu nachádzali prvé predajne vozidiel PRAGA, MERCEDES BENZ, TATRA a iné. Práve vďaka automobilovým firmám a potreby zabezpečenia predaja a servisu vozidiel vzrástol dopyt po dopravných a autoopravárenských odboroch a nutnosti zriadiť učňovské stredné školy. Trh práce evidoval potrebu absolventov dopravných a autoopravárenských odborov za každého štátneho zriadenia a režimu a inak tomu nie je ani dnes. Postupným vývinom nových a žiaducich odborov a škôl v súvislosti transformáciou a racionalizáciou trhu práce niektoré vznikali a iné zanikali. Znovuzavedenie zaniknutých a potrebných odborov bolo nutnosťou pre zabezpečenie potreby na trhu práce. SOŠ dopravná sa od 1.9.2017 presťahovala na adresu Kvačalova 20, 821 08 Bratislava