technik informačných a telekomunikačných technológ

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola informačných technológií