Stredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.

V súčasnosti ponúkame vzdelanie v študijných odboroch, v ktorých absolventi získajú kompetencie v oblasti:
- tvorby a výroby digitálnych médií,
- zberu, spracovania a prenosu dát,
- práce s informačnými a telekomunikačnými technológiami,
- poštovej prevádzky, bankovníctva a ekonomiky,
- marketingu mobilných operátorov.

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie deviateho ročníka a splnenie kritérií prijatia.

 

Ponuka 4-ročných študijných odborov
2571 K SPRÁVCA INTELIGENTNÝCH A DIGITÁLNYCH SYSTÉMOV (SDV)
2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY (SDV)
6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU (MOBILNÉHO OPERÁTORA)

Úspešný absolvent získa:
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- maturitné vysvedčenie a výučný list.

Absolvent môže naviac získať:
- medzinárodný certifikát CISCO,
- priemyselný certifikát MTCNA - MikroTik Certified Network Associate,
- osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti §21,
- príležitosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

 

Ďalšie ponuky:
- ubytovanie na internáte priamo v areáli školy,
- celodenná strava v našej jedálni,
- zaujímavé aktivity, ktoré budú rozvíjať vašu kreativitu, riešiť problémy a prezentovať vaše výsledky,
- študijné pobyty v zahraničí – v Portugalsku, v Nemeckej spolkovej republike a v Českej republike prostredníctvom projektu ERASMUS+,
- množstvo záujmových krúžkov, olympiád a súťaží,
- kurzy celoživotného vzdelávania.

Naša škola je zapojená do dvoch medzinárodných sieťových programov: Program Cisco Networking Academy - NetAcad, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, kde sa žiaci pripravujú na medzinárodne platný certifikát CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4, IT Essentials, ktorý významne rozšíri ich možnosti uplatnenia v praxi. Cieľom programu je predovšetkým snaha riešiť problém nedostatku špecialistov na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr.

Program MikroTik Academy prináša možnosť bezplatného štúdia sieťového kurzu, kde sa žiaci pripravujú na celosvetovo uznávanú priemyselnú certifikáciu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). Rozvíjajú svoje schopnosti na reálnych zariadeniach, vidia, ako sa konkrétne zariadenia správajú. Táto
časť im do praxe prinesie pravdepodobne najviac. Dôvodom je dopyt trhu práve po mladých ľuďoch, ktorí sú zdatní nielen teoreticky, ale i prakticky. Zameranie MikroTik Academy je najmä na nasledujúce prvky sieťových technológií: všeobecný networking Layer2 (L2) a Bridging, ktoré sú spoločné pre všetky sieťové zariadenia. Layer3 (L3) zahŕňa všeobecný routing, firewall, NAT, OSPF, BGP.

Už niekoľko rokov sa realizuje aj spolupráca školy na projektoch so Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave
a Žilinskou Univerzitou v Žiline.

 

Spolupráca:

IT asociáciou Slovenska, Digitálna koalícia, Slovak Telekom, Slovenská Pošta, AURORA - print atelier, AKRA reklama, Color Grafik, Giga computers, ProFiber Networking, Datalan IT Works, Sattva, Heizer Optik fibre solutions, Fibre Components, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky ai.

 

Projekty a partnerské školy:

European Projects Development, Andreas-Gordon-Schule Erfurt, Střední škola teleinformatiky, Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.,  

 

ODKAZY:

Instagram: sos_it_bb

Facebook: https://www.facebook.com/sositbb/

Youtube: GDM SOS-IT - YouTube