2682 K Mechanik počítačových Sietí

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.

Žiak sa oboznámi so základmi analógovej a číslicovej techniky, základmi informačných technológií, princípmi počítačovej techniky, metódami diagnostiky, zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení s nastavením aktívnych prvkov sietí, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení a práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa aj s prezentačnými grafickými programami. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.