správca inteligentných a digitálnych systémov

Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá