Naša škola ponúka vzdelávanie v atraktívnych študijných odboroch so zameraním na informačné a komunikačné technológie v oblasti informačnej bezpečnosti, počítačových sietí,  databázových technológií, programovania , počítačovej grafiky a inteligentných a digitálnych systémov. Taktiež zabezpečuje kvalitnú odbornú prax v systéme duálneho vzdelávania. 

Spolupracujeme s významnými IT zamestnávateľmi v regióne,  ako sú AT&T, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, NESS KDC, SIEMENS a iné. Každoročne majú žiaci našej školy možnosť  vykonávať odbornú prax v rámci projektu Erasmus+ v zahraničí. Po ukončení štúdia je o našich žiakov zo strany zamestnávateľov veľký záujem, nakoľko  získané vedomosti a zručnosti počas štúdia vedia využiť v praxi.

Pri výbere strednej školy určite hľadáte takú, ktorá je najlepšia. Aj naša škola má svoje „top“, medzi ktoré patrí:

-veľká úspešnosť žiakov v súťažiach,

-výučba prostredníctvom najnovších technológií,

-vzdelávanie lektormi z firiem-OpenLab,

-COVaP pre informačné a sieťové technológie,

-nadštandartná spolupráca s IT firmami,

-systém duálneho vzdelávania a iné.

Škola patrí k významným medzníkom v živote každého z nás. Učíme sa v nej spoznávať svet, vzťahy v ňom, poznať to, čo sme doteraz nepoznali, byť úspešnými v živote, v práci, na ktorú sa pripravujeme, osvojujeme si nové zručnosti, stretávame prvé lásky, priateľov. V škole dospievame a meníme sa. Toto všetko by sme nezvládli bez pomoci našich pedagógov, ktorí nám často nahrádzajú  rodičov. Je to miesto , kde si vyberáme svoju ďalšiu cestu a svoje povolanie.