Viac info

Aktuálne informácie a zaujímavosti o škole:

Instagram: sos_it_bb

Facebook: https://www.facebook.com/sositbb/

Youtube: GDM SOS-IT - YouTube