klientský manažér pošty

Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola informačných technológií