2571 K Správca inteligentných a digitálnych systémov

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch, v podnikoch služieb alebo v organizáciách pri navrhovaní riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu, pri integrácii digitálnych platforiem, pri zabezpečovaní prevádzky digitálnych platforiem v podniku, v podniku služieb alebo v organizácii.

Absolvent bude vedieť programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT pre Industry 4.0 (Smart Home, Smart City, Smart Factory). Ďalej bude schopný realizovať a prevádzkovať infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb. Počas štúdia spozná princípy tvorby hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, v podniku služieb alebo v organizácii. Oboznámi sa s možnosťou, ako navrhovať a vyberať optimálne platformy pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu.