operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná