mechanik opravár

Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola