Od 1.3.2009 nesie naša škola názov Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 v Prievidzi.

Ďalšia zmena vo vývoji školy nastala od 1.7.2012, kedy do strednej odbornej školy boli pričlenené všetky odbory zrušenej SOŠ polytechnickej, Falešníka 6, Prievidza. Škola sa stala jedinou školou v Prievidzi, ktorá pripravuje žiakov v oblasti remesiel.

Zameraním školy je poskytovanie stredného, úplného stredného, nižšieho stredného odborného vzdelania v študijných, učebných odboroch, nadstavbovom štúdiu v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechnického priemyslu, prevádzky a ekonomiky dopravy. Od 1.9.2021 sa stala riadiťeľkou Ing. Jana Poliaková.