SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou je jedinou školou rýdzo technického zamerania v regióne. Za 45 rokov svojho pôsobenia pripravila pre odbornú sféru v regióne, na Slovensku, ale aj v Európe množstvo úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v drevárstve, strojárstve, v informačných technológiách, v autoopravárenstve a doprave.

  Zručnosť a kreativitu študentov škola prezentovala na množstve domácich výstav, ale reprezentovala Slovensko aj na výstave v sídle EK v Bruseli (za účasti predsedu vlády SR a podpredsedu EK), v Poľsku (Krakow),  či dokonca v zámorí - v Kanade (Ottawa a Toronto). Naši študenti boli úspešní na národných kolách SOČ, dokonca aj na medzinárodných súťažiach mladých vedcov v Írsku (Dublin) a v Nemecku (Dresden).

    Škola  ide s dobou - okrem ponuky nových odborov, ktorou reaguje na potreby podnikateľskej a výrobnej sféry, výrazne obnovita aj technický a technologický strojový park v školských dielňach . Vďaka mnohým projektom, ale predovšetkým projektu IROP pribudli v dvoch dielňach a štyroch učebniach nové CNC zariadenia, laser, zváračský simulátor, laboratórium mechatroniky v celkovej hodnote takmer milióna eur. Záujmová krúžková činnosť je zameraná nielen odborne, ale predovšetkým na šport a zábavu. 

     Študenti a pedagógovia školy sú dlhé roky aktívnymi účastníkmi medzinárodných aktivít projektov  ERASMUS+, vďaka čomu spolupracovali a navštívili školy obdobného zamerania a prax vo Švédsku, Fínsku, Nórsku, Španielsku, Slovinsku, Turecku, Poľsku, Nemecku, Malte a Taliansku.

    Tradície prenesené do súčasnosti každoročne prezentuje na výnimočnom podujatí ktoré škola organizuje s názvom Deň remesiel, ktoré už prerástlo školský, či regionálny charakter. Prezentácií tradičných, ale aj netradičných remesiel viac ako štyridsiatky remeselníkov každoročne zhliadne 600 -800 divákov, ale aj tzv. patróni, či osobnostii tohto podujatia. Boli to napr. športovci J. Golonka, J. Pribilinec, H. Farkašová, či umelci P. Hammel, aj C. Buckingham.

        Dôležitý je však vzťah skúsených pedagógov k študentom. Tí sú pre nich nielen žiakmi, ktorým odovzdávajú vedomosti, odbornosť a všestrannú výchovu, ale predovšetkým aj dôveru, partnerstvo a pokojnú pracovnú atmosféru.