Stredná odborná škola strojnícka v Skalici  je modernou otvorenou inštitúciou pre žiakov, rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou  vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu kariérnych príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych sektoroch hospodárstva. Informačné a komunikačné technológie, automobily, strojárenstvo, počítačové systémy, automechanika, jemná mechanika, obrábanie kovov, inštalatérstvo či zámočníctvo – to je len časť z množstva príležitostí, ktoré čakajú na  absolventov strednej školy so strojárskym zameraním.

Ako jediná v okrese pripravuje Stredná odborná škola strojnícka  Skalici kvalifikovaných odborníkov v strojárskych  profesiách,   na čo má dostatočné materiálno – technické vybavenie a aktívne spolupracuje so zamestnávateľmi regiónu. 

A v tomto trende chceme aj naďalej pokračovať. Chceme, aby absolventi Strednej odbornej školy strojníckej našli široké možnosti uplatnenia na trhu práce. Veď v našom regióne a aj na európskom trhu práce je stály nedostatok odborníkov práve v strojárskych  profesiách.