Absolventi 2019/2020

Martin F.

Absolvent SZŠ Trnava, študijný odbor: zdravotnícky laborant.

Po ukončení školy som odišiel pracovať do zahraničia, konkrétne do Českej republiky. K svojej práci v ČR som potreboval uznanie kvalifikácie v odbore zdravotnícky laborant, ktoré som získal MZČR po dvojmesačnej praxi. Pomerne jednoduché splnenie tejto podmienky súvisí s kvalitou vzdelania na SZŠ v Trnave, ktorá aj v ČR má meno kvalitnej inštitúcie.  Uznanie tejto kvalifikácie mi zabezpečilo možnosť pracovať vo VFN v Prahe s následne na oddelení imunogenetiky v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe. Aktuálne pracujem v Jičíne na hemato-transfuznom oddelení.