Mozaika SZŠ TT 2021/2022

Mozaika aktivít v SZŠ Trnava v školskom roku 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 sa naša zdravotka vrátila po dvoch rokoch obmedzení vyplývajúcich z protipandemických opatrení do svojich tradičných koľají a prežila ho opäť naplno a aktívne.

V jesenných mesiacoch a v  duchu ešte doznievajúcich protipandemických opatrení sa „stužkovali“ naši štvrtáci.

Zimné prázdniny si naši prváci „predĺžili“ lyžiarskym výcvikovým kurzom v Malinôm Brde.

Mnoho žiakov a pedagógov sa počas roka zapojilo do zbierkovej činnosti na pomoc onkologicky chorým pacientom počas Dňa narcisov alebo spoluúčasťou na potravinovej zbierke pre ľudí v núdzi – pre odídencov z Ukrajiny. Od septembra do decembra sme sa už tradične zapojili do aktivít celoslovenskej kampane Červené stužky.

V decembri 2021 a  sa nám podarilo zorganizovať online stretnutie pre žiakov 4. ročníka študijného odboru farmaceutický laborant s PharmDr. M. Snopkovou, ktorá ich informovala o podmienkach prijímacieho konania i o štúdiu na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore farmácia  a vo februári 2022 sa zas podarilo zorganizovať pre žiakov študijného odboru praktická sestra osobné stretnutie a prezentáciu Nemocnice novej generácie Bory s možnosťou zamestnania sa v nej prostredníctvom PhDr. L. Lieskovkej a PhDr. A. Bučuričovej.

V spolupráci so školským internátom sa organizovala výtvarná súťaž Vianočné kúzlo, v rámci ktorej naši žiaci obsadili 1. a 2. miesto.

Potešili sme sa, že sme opäť mohli bez obmedzení vycestovať, čo mnoho našich žiakov využilo prostredníctvom mobilít programu Erasmus+ a navštívili Španielsko a Českú republiku, v rámci mobility Make your school smart navštívili naši farmaceuti Severné Macedónsko.

Svoje teoretické vedomosti a znalosti si žiaci porovnávali so svojimi rovesníkmi vo vedomostných testoch Expert geniality show a iBobor. Veľmi pekné úspechy sme dosiahli aj v SOČ-ke, kde sa naša žiačka, farmaceutka Lenka Palanská, v kategórii Zdravotníctvo a farmakológia umiestnila v celoštátnom kole na 3. mieste.

V máji a júni si štvrtáci zasadli k stolom potiahnutými zeleným plátnom, aby obhájili svoje vedomosti, znalosti a zručnosti,  ktoré nadobudli na zdravotke za štyri roky. Rovnako i diplomovaní fyzioterapeuti a diplomované všeobecné sestry boli úspešní pri absolventských skúškach.

Zdatnosť v zručnostiach a praktických skúsenostiach naši zdravoťáci preukázali v máji 2022 počas Týždňa odborných zručností na zdravotke, na Súťaži prvej pomoci, ako figuranti pri Udalosti s hromadným postihnutím osôb, Mladý záchranár a pri akciách, medzi ktoré patria Dni zdravia Trnava, Dni prevencie zdravia a Zdravá župa.

Na pôde našej zdravotky sa organizovala aj minikonferencia pod záštitou učiteľov profesijných predmetov predmetovej komisie ošetrovateľstva.

V závere školského roka si mnohé triedy oddýchli a pookriali po vyčerpávajúcom školskom roku na triednych výletoch a exkurziách (Duchonka, návšteva ZOO Bratislava, Sonnentor Čejkovice, návšteva  dobovej lekárne v Múzeu v Galante a i.).