Mozaika SZŠ TT 2020/2021

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii v školskom roku 2020/2021, ktorá prinútila školy prejsť na dištančnú formu štúdia počas väčšej časti roku, bola Stredná zdravotnícka škola v Trnave aktívna.

Mnohí pedagógovia i žiaci sa priamo zapojili do boja proti vírusu Corona Covid-19, v novembri 2020 začali u nás prvé testovania, ktoré pretrvávali i naďalej prostredníctvom MOM, a v priestoroch školskej telocvične zriadil TTSK veľkokapacitné očkovacie centrum, ktoré aktívne očkovalo záujemcov až do konca júla 2021.

Žiaci sa zapájali do vedomostných súťaží Matematický klokan, iBobor, Expert geniality show, Najlepší latinčinár SZŠ, svoje znamenité vedomosti a zručnosti z oblasti profesijných predmetov zameraných na ochranu života a zdravia preukázali trnavskí zdravoťáci v súťažiach, kampani a aktivitách SOČ, Mladý záchranár, Prvá pomoc inak, Červené stužky, Envirospektrum, „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý vesmír“ a Deň Zeme.

Informácie z oblasti inovatívnych foriem praktickej zložky výučby vzájomne zdieľali naši žiaci so svojimi kolegami z partnerských miest Kladruby a Znojmo (Česká republika) v rámci vzdelávacieho programu Erasmus+, a v rámci programu Make your school smart si zas online formou vymieňali svoje poznatky z oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika, informatika, literatúra, náboženstvo so svojimi rovesníkmi z Litvy, Severného Macedónska, Turecka a Talianska.

Vedenie školy zároveň počas dištančnej formy štúdia pokračovalo v inovácii priestorov a areálu školy pre podporu inklúzie.