ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

zdravotnícky laborant 5308 M

uplatnenie absolventa v

● zariadeniach spoločných vyšetrovacích metód a liečebných zložiek

● pracoviskách verejného zdravotníctva

kompetencie absolventa

vykonávať základné laboratórne činnosti na pracoviskách laboratórnej medicíny v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, cytológie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a i.