Červené stužky

Tak ako minulé roky, i v školskom roku 2020/2021 – sa Stredná zdravotnícka škola v Trnave zapája do kampane Červené stužky. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.