PRAKTICKÁ SESTRA

praktická sestra  5361 M

uplatnenie absolventa v

● štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach alebo  v  tíme pri poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti

kompetencie absolventa

● vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach