Mozaika SZŠ TT 2019/2020

Ohliadnutie sa za školským rokom 2019/2020 na SZŠ v Trnave

Školský rok 2019/2020 nám prebehol rýchlo, odštartoval študijnou stážou praktických sestier a farmaceutických laborantiek v Londýne v rámci projektu Erasmus +, zároveň nás navštívili kolegovia,  zdravoťáci, zo Španielska a v druhej polovici roka naši pedagógovia navštívili zas Španielsko a nemocničné zariadenia v Znojme.

 Žiaci končiacich ročníkov sa na jeseň 2020 snažili zorientovať pri hľadaní svojej alma mater na Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania  Gaudeamus v Nitre.

Od októbra 2019 do februára 2020 SZŠ prezentovala jednotlivé študijné odbory prostredníctvom DOD I., II., III. a rovnako aj na Burzách informácií, na poradách výchovných poradcov alebo prostredníctvom podujatí  Kam na strednú v Senici, Trnave, Dunajskej Strede, Šali, Seredi a Sládkovičove.

V novembri počas imatrikulácií 2019 prijali tretiaci medzi seba, zdravoťákov, žiakov prvého ročníka a štvrtáci boli slávnostne ostužkovaní zelenou stužkou – symbolom blížiacej sa maturitnej skúšky a vstupu do dospelosti.

Adventné obdobie sa v škole nieslo v duchu dobrej nálady a pohody, tradične po škole chodil Mikuláš, žiaci navštívili vianočné Brno a Zábavný vedecký park, prebiehal vianočný školský turnaj vo florbale a futbale, mnohí prváci  si vianočné  prázdniny predĺžili lyžiarskym výcvikovým kurzom v Malinôm Brde.

V rámci podpory a ochrany života a zdravia občanov SR škola sa zorganizoval v škole v spolupráci so SČK a NTS mobilný odber krvi, tradičný sviečkový pochod, cieľom ktorého je informovať verejnosť o rizikách a následkoch ochorenia AIDS. Žiaci SZŠ sa podieľali na popularizácii ochrany života, zdravia a celkovej prevencii u škôlkarov a žiakov ZŠ prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích projektov Evička nám ochorelaZdravé zúbky.

Naši žiaci sú aktívni & súťaživí, deväť sa ich zapojilo do SOČ-ky, mnohí polyglóti, hoci sú zo zdravotky, excelovali v jazykovej súťaži Best in English a už tradične si mnohí porovnávali svoje vedomosti s rovesníkmi z celého Slovenska v online súťažiach IBobor, Expert geniality Show. Nezaostávame ani v kreativite a zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Víťazstvo života.

Hoci nám bežný život narušila epidémia vírusu Corona Covid-19, v závere školského roka úspešne prebehli prezenčnou formou absolventské skúšky vyššieho odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra  a úspešne zmaturovali aj žiaci z anglického jazyka na úrovni B2.