diplomovaný fyzioterapeut

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola