MASÉR

masér 5370 M

uplatnenie absolventa v

● štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach kúpeľných zariadeniach

● wellness

● sociálnych zariadeniach

● štátoch EÚ

● ako podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia

kompetencie absolventa

● vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti v odvetviach fyzikálnej terapie, hydroterapii, balneoterapii, fototerapii a termoterapii

● vykonávať klasickú masáž, reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž