Absolventi 2018/2019

Simonka H.

V roku 2019 som úspešne ukončila Strednú zdravotnícku školu v Trnave a to v odbore farmaceutický laborant. Aktuálne študujem na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Môžem povedať, že na svoju strednú školu spomínam skutočne iba s láskou a v dobrom. Dala mi neskutočne veľa… Mnoho skúseností do života, nakoľko som okúsila aj samostatný život na školskom internáte, veľa zručností v praktickej oblasti, a to či už v práci v laboratóriu alebo v lekárni. Tiež mi dala možnosť sebarozvoja v podobe rôznych krúžkov, ako napríklad Galenický krúžok, ktorý ma uistil v mojej nasledujúcej ceste ˗ v práci v laboratóriu a výskume a tiež mi odhalil zákutia fytochémie, ktorej sa venujem v rámci výskumnej činnosti a diplomovej práce teraz na vysokej škole. Dala mi tiež pevné základy z ktorých čerpám dodnes, vďaka nim nemusím tápať v odborných predmetoch ako je botanika, anatómia, farmakognózia či ďalšie farmaceuticky zamerané predmety. Vďaka tomuto všetkému a kolektívu skvelých odborníkov si pomaly plním svoj sen a to aj pri zakladaní spolku mladých nadšencov vedy a vedomostí – Gnosis, v ktorom naplno rozvíjam svoju lásku k rastlinám vo svojej skupine Fytisis! Ale čo si cením najviac, že mi dala niekoľko pevných priateľstiev.

 

Erika

Moje meno je Erika O. a momentálne študujem Všeobecné lekárstvo s rozšírenou vedeckou prípravou na Masarykovej univerzite v Brne. Som študentkou prvého ročníka a okrem štúdia Všeobecného lekárstva sa venujem mimo iné aj vedeckej činnosti. Zapojila som sa do výskumu Anatomického ústavu Masarykovej univerzity v Brne.

Isto si kladiete otázku, akým spôsobom som sa dostala tak skoro do výskumu. Prijatí študenti majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do programu P-PooL, ktorý im umožní účasť na jednom z mnohých ponúkaných výskumných prác. Keďže ma výskum zaujal, chopila som sa tejto príležitosti a výsledok? Som vo výskume! Znie to veľmi jednoducho, ale opak je pravdou.

K tomu, aby som sa dostala práve sem, kde som vždy chcela byť, mi veľmi pomohla moja „úžasná zdravotka.“ Študovala som na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, odbor farmaceutický laborant. Boli to prekrásne roky, na ktoré rada spomínam. Získala som nielen skvelých kamarátov, ale aj dobrý základ vedomostí, užitočné skúsenosti, a to práve vďaka ochotným profesorom, ktorí pre nás organizovali krúžky, ako napríklad Mikroskopický alebo Galenický krúžok. Práve vďaka nim som sa zapojila do rôznych súťaží (niekoľkokrát som sa zúčastnila Stredoškolskej odbornej činnosti v rôznych súťažných odboroch ako história, biológia, zdravotníctvo a farmakológia) a práve už tu som dostala šancu prezentovať vlastné práce, zistenia a názory.

Ďakujem.