diplomovaná všeobecná sestra

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola