Erasmus+

Erasmus +

eTwinning

European vocational skills week               

 

Od šk. r. 2016/2017 je Stredná zdravotnícka škola v Trnave kontinuálne zapojená do európskeho projektu Erasmus + (KA1) podporujúceho odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v Európe. Naši pedagógovia a žiaci – zdravotnícki asistenti, diplomované sestry, farmaceutickí laboranti a fyzioterapeuti mali možnosť spoznať v rámci svojho študijného odboru nové krajiny – Českú republiku (Žďár nad Sázavou), Veľkú Britániu (Londýn), Španielsko (Bilbao), Nemecko (Drážďany), získali nové odborné zručnosti a skúsenosti, získali predstavu o možnostiach na pracovnom trhu v rámci Európy, nadviazali nové priateľstvá.

V  školskom roku 2018/2019 bola škola súčasťou projektu „New live opportunities for VET students“ so španielskou školu Aretxabaleta Lanbide Eskola v rámci programu eTwinning, ktorý je súčasťou Erasmus+.

V školskom roku 2020/2021 má škola aktivovaný projekt v rámci programu Erasmus+ (KA2) Make your school smart. V súvislosti s rozšírením Korona vírusu na celom svete majú možnosť žiaci odboru farmaceutický laborant participovať na online projekte Make your school smart v priestore eTwinning. Obe formy projektu sú zamerané na rozvoj inovatívnych postupov v oblasti matematiky, jazykov a vzájomnú podporu rozvoja vzdelávacích inštitúcií zo Severného Macedónska, Litvy, Turecka a Talianska. Zapojené krajiny trpezlivo vyčkávajú na zlepšenie situácie a uvoľnenie reštrikcií, čo by umožnilo vycestovanie účastníkov - žiakov do účastníckych krajín.

V školskom roku 2020/2021 rovnako ako i v predchádzajúcom školskom roku sa SZŠ zapojila do European vocational skills week. Diskusia o význame a potrebe odborného vzdelávania sa  tento rok premiestnila do online priestoru. Prizvaní boli bývali, úspešní absolventi školy odboru zdravotnícky laborant a diplomovaná všeobecná sestra. V minulom školskom roku počas Dňa otvorených dverí oboznamovali účastníci programu Erasmus+ (KA1) širšiu verejnosť ako aj potencionálnych žiakov o svojich nadobudnutých odborných skúsenostiach v zahraničí (Londýn - ošetrovateľské domy a Nemocnica v Čechách – Nové Město na Moravě).

Škola pravidelne vytvára zázemie pre mesačné odborné vzdelávanie študentov z partnerskej školy (ALE)  zo Španielska, ktorí už tri roky po sebe  aj s našimi žiakmi „praxujú“ vo Fakultnej nemocnici v Trnave a v Domove pre seniorov na Vansovej ulici.