Absolventi 2015/2016

Dominika C.

absolventka SZŠ v Trnave, študijný odbor praktická sestra, aktuálne študujem posledný šiesty ročník na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a mám po prvej štátnici z chirurgie.

Na SZŠ a LF UK som sa prihlásila kvôli tomu, že som vždy chcela pomáhať ľuďom a aj vďaka Strednej zdravotníckej škole v Trnave som mohla spoznať čaro zdravotníckeho odboru a objaviť krásu  povolania v zdravotníctve. Nebolo, nie je a nebude to vždy jednoduché. Štúdium na medicíne či na zdravotníckej škole je náročné a vyčerpávajúce rovnako ako aj práca v zdravotníctve.  Je  to jedno z najnáročnejších povolaní, ale jedno z najkrajších. Je to neopísateľný pocit, keď pomôžete človeku, ktorý  potrebuje a je odkázaný na Vašu pomoc... Zmenia  sa Vám hodnoty a pohľady na život ako taký.

Ja som mohla vďaka zdravotníckej škole nájsť a objaviť svoju „srdcovku“ – gastroenterológiu,  ktorou bola počas celého štúdia a  zostala doteraz. V tomto odbore by som sa aj po skončení školy chcela špecializovať a pevne verím, že sa mi to aj  podarí, ale viac-menej som otvorená skoro ktorémukoľvek odboru. Vďaka týmto školám som nadobudla mnoho vedomostí a skúseností a som úprimne rada, že som si vybrala toto povolanie ako aj tieto školy a dúfam, že to bude všetko stáť za to. Viem, že táto cesta, ktorú som si zvolila, bude  tiež veľmi náročná, ale bude to pekná cesta s tým najkrajším cieľom.

Vďaka SZŠ som získala mnoho klinických vedomostí a skúseností, ktoré sa stali pre mňa na medicíne veľmi užitočné a dúfam, že práve kvôli týmto obom školám budem môcť prinavracať ľuďom zdravie, ktoré je nenahraditeľné.