FARMACEUTICKÝ LABORANT

farmaceutický laborant 5311 M

uplatnenie absolventa v

● všetkých úsekoch lekárenskej starostlivosti – verejných a nemocničných lekárňach

● laboratóriách analýzy liečiv

● výrobe, kontrole a distribúcii liekov

kompetencie absolventa

● vykonávať základné odborné práce spojené s prácou pri príprave liekov, pri kontrole liečiv, výdaji voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok