Vertikálne frézovacie centrum v novej CNC učebni a metrologické pracovisko

Stredná priemyselná škola má nové vertikálne frézovacie centrum v učebni CNC.