Prijímacie konanie - informácie pre uchádzačov

Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024 - počty žiakov.

V školskom roku 2023/2024 plánujeme otvoriť dve triedy s celkovým počtom 56 žiakov v týchto študijných odboroch:
2381 M strojárstvo - počet - 17,
2675 M elektrotechnika - počet - 9,
3765 M technika a prevádzka dopravy- počet - 14,
3918 M technické lýceum- počet -17.