Ing. Vincent Paľo

Aký je Váš terajší pracovný život a čomu sa v súčasnosti venujete?

Môj súčasný život je odpovedajúci môjmu rozhodnutiu a cieľu prípravy v dobe ukončenia základnej školy. Rozhodol som sa pre „strojarinu“, ktorú som začal študovať na SPŠ Snina a pokračoval na Strojníckej fakulte VŠT v Bratislave. Dosiahol som to, čo som chcel – stal som sa kvalifikovaným strojárom a tomu sa venujem už 50 rokov.

Aký študijný odbor ste vyštudovali v SPŠ v Snine? Čo Vám dalo štúdium v tejto škole do života?

Na SPŠ som študoval odbor 044-01/2 strojárstvo, kde som získaval výborné základy pre ďalšie štúdium na vysokej škole, v odbore strojárska technológia. Takto pripravený som nastúpil do pracovného pomeru v roku 1968 v strojárskej fabrike v Prešove s plným využitím získaných vedomostí. Po štyroch rokoch som dostal ponuku pracovať už v druhom strojárskom podniku na významnej strojárskej inžinierskej pozícii. V tomto podniku som pracoval 20 rokov, kde som po postupnom zaraďovaní do významnejších pozícií po 5 rokoch postúpil do funkcie obchodného námestníka riaditeľa podniku, kde som ako člen vedenia a štatutárny zástupca pracoval 15 rokov – bol to už významný podnik, kde pracovalo tritisíc ľudí.

V roku 1992 som sa rozhodol využiť získané vedomosti a manažérske skúsenosti a založil som vlastnú firmu s komerčným a distribučným zameraním v strojárstve. Firma úspešne funguje už 27 rokov s tým, že už pred 15 rokmi bola jej činnosť rozšírená o sesterské firmy s výrobou špeciálnych nástrojov pre presné výkonné obrábanie a zamestnáva dnes viac ako 100 vysoko kvalifikovaných odborníkov.

Dnes tvoria vedenie firmy už traja Paľovci. Pribudli dvaja synovia – strojári - s totožným vzdelaním ako to moje – strojnícka priemyslovka a vysoká škola technická.

Firma je v súčasnosti významný výrobca špecializovaných nástrojov s vysokou presnosťou a životnosťou. Je technologicky vybavená, bezkonkurenčne na Slovensku, najnovšou technológiou CNC pre výrobu a servis nástrojov, ako aj zariadeniami nanotechnológie v oblasti riešenia životnosti nástrojov povlakovaním najmodernejšími v strednej Európe.

V súčasnosti je firma nenahraditeľná pre najväčších zahraničných výrobcov v automobilovom priemysle.