technické lýceum

Študijný odbor technické lýceum je súčasťou ponúkaných študijných odborov našej školy od roku 2009 a škola ním, ako jedna z prvých škôl v regióne, reagovala na celospoločenskú požiadavku trhu práce v súvislosti s nedostatkom odborníkov v oblasti informatiky. Školský vzdelávací program tohto študijného odboru je koncipovaný tak, že v 3. ročníku štúdia si žiaci môžu zvoliť blok odborných predmetov z oblastí: informatika
alebo ekonomika. V obidvoch zameraniach sú súčasťou vzdelávania moderné informačné technológie, ako napríklad CISCO, SAP, využívanie ekonomicko-účtovného softvéru firmy KROS, nadobudnutie zručností v kancelárskom balíku programov MS Office, či programovanie v jazyku C, čím sa zdokonaľujú a rozvíjajú odborné kompetencie a zručnosti žiakov.