Prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Aký je Váš terajší pracovný život a čomu sa v súčasnosti venujete?

V súčasnosti pracujem na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove. Venujem sa výučbe predmetov z technickej mechaniky. Som predsedom Akademického senátu na Fakulte výrobných technológií v Prešove.

Aký študijný odbor ste vyštudovali v SPŠ v Snine? Čo Vám dalo štúdium v tejto škole do života?

Na SPŠ v Snine som ukončil odbor strojárstvo. SPŠ ma dôkladne pripravila pre prax a tiež pre štúdium na vysokej škole.

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Terajším žiakom by som odporučil venovať sa štúdiu na strednej škole dôkladne a zodpovedne. Získané vedomosti im pomôžu na trhu práce, poprípade uľahčia v štúdiu na vysokej škole.

Aké je motto Vášho života?

„Učíme sa pre život, nie pre školu“. - Petr Novotný