Dr. h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

Aký je Váš terajší pracovný život a čomu sa v súčasnosti venujete?

Môj terajší pracovný život je v zajatí výskumu najmodernejších technológií aditívnych výrob v oblasti implantológie ľudských častí orgánov. V súčasnosti som dekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Aký študijný odbor ste vyštudovali v SPŠ v Snine? Čo Vám dalo štúdium v tejto škole do života?

Vyštudoval som na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Snine prístrojovú regulačnú a automatizovanú techniku, ktorá v tom čase patrila medzi prvé stredné školy v rámci Československa. Z uvedeného štúdia a poznatkov praxe na tejto škole môžem s plnou vážnosťou prehlásiť, že čerpám dodnes.

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Terajším žiakom by som odporučil, aby sa nebáli nových technológií v oblasti techniky, aby študovali konkurenciu a aby sa púšťali do odvážnych projektov, pretože jednoduché robí hocikto.

Aké je motto Vášho života?

Mojím mottom v živote sú 2 časti konštatovania, ktoré môžem prehlásiť na základe dlhoročných skúseností, a to v prvej časti: „Debata generuje myšlienky“ a v druhej časti: „Najväčším profesorom na svete je život.“