Stredná priemyselná škola v Snine vzdeláva mladých ľudí v technických odboroch už od svojho vzniku - od roku 1960.  Za 60 rokov svojej existencie opustili jej brány stovky šikovných absolventov. Tých, ktorí sa s nami podelili o svoju životnú skúsenosť,  nájdete na webe v našej „Galérii úspešných absolventov“.

Škola prešla od roku svojho vzniku viacerými zmenami, ktoré výrazne ovplyvnili jej zameranie a súčasnú podobu. Z pôvodne strojníckej strednej školy vznikla škola, ktorá reagovala na požadované zmeny kvalifikovanosti v regióne. Postupne sa menili študijné odbory, čo si vyžadovalo zvýšené nároky na organizačné zabezpečenie výučby a na vytvorenie materiálno-technického základu pre kvalitné vyučovanie.

Hlavným cieľom školy je vytvorenie pevnej väzby medzi teoretickým štúdiom, praktickou činnosťou a nadobudnutím jazykových kompetencií, kompetencií v oblasti informačno-komunikačných technológií a špecifických odborných kompetencií podľa študijného zamerania.