technické lýceum

Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
Stredná priemyselná škola technická
Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola stavebná
Súkromná stredná odborná škola technická
Stredná priemyselná škola technická