strojárstvo

Študijný odbor strojárstvo bol, je a bude základom odborného vzdelávania v Strednej priemyselnej škole v Snine. Dlhé roky v sebe zahŕňa znalosti týkajúce sa širokého spektra vedomostí z oblasti teórie a praxe. Vzdelávací program Strednej priemyselnej školy poskytuje nevyhnutný základ vedomostí i zručností a reaguje na požiadavky zamestnávateľov nielen v regióne Snina, ale reflektuje na potreby trhu práce okrem Slovenskej republiky aj v krajinách EÚ.  Hlavnými témami jadra znalostí tohto študijného odboru sú viaceré oblasti, ako sú  strojárska technológia, časti strojov, mechanika, strojárska konštrukcia, programovanie CNC strojov, automatizácia prípravy výroby, grafické systémy, kontrola a meranie, prax, technické kreslenie, ako aj informačné technológie v technike. Odbor pripravuje  absolventov pre prax a na ďalšie štúdium na technických vysokých školách so schopnosťami používať CAD/CAM programy, programovať a obsluhovať CNC stroje, využívať klasické i moderné technológie pri strojárskej výrobe, meraní a kontrole strojových súčiastok.