Súťaž prvej pomoci

V krásnom lesnom prostredí Cemjaty neďaleko Prešova sa stretli žiaci z 15 slovenských zdravotníckych škôl, aby pod dohľadom profesionálnych záchranárov a svojich pedagógov predviedli, ako vedia reagovať v núdzových situáciách, kedy sa očakáva poskytnutie prvej pomoci ranenému. Všetci budúci zdravotníci museli okrem ošetrenia ranených tiež zvládnuť správne lokalizovať miesto, kde sú ranení a privolať záchrannú službu, predviesť schopnosť nájsť ďalších ranených v teréne a  v závere potvrdiť svoje vedomosti správne vyplneným testom z prvej pomoci a svoju kondíciu fyzickým testom kondičnej zdatnosti. Vzájomne sa stretli domáca SZŠ Prešov, SZŠ sv. Bazila v Prešove, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ Kukučínova Košice, SZŠ sv. Alžbety Košice, SZŠ Lučenec, SZŠ Čadca, SZŠ Poprad, SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Humenné, SZŠ Levoča, SZŠ Rožňava, SZŠ Michalovce a SZŠ Žilina. Hodnotenie žiackych záchranárskych výkonov prebiehalo pod odborným dohľadom profesionálnych záchranárov z Košickej záchrannej služby, ktorí boli priamo členmi hodnotiacich tímov.