Odkazy zamestnancov FNsP J. A. Reimana

„Je to krásne a zároveň náročné povolanie. Prináša aj pozitíva a odborný rast.“ Mgr. Ľubica Klembárová, vedúca sestra Interného odd. FNsP Prešov

„SZŠ bola za mojich čias uznávanou školu aj v zahraničí. Dostali sa na ňu len tí najlepší zo základnej školy. Dnes je to ináč, preto by si mali všetci,ktorí tam študujú, vážiť, že im škola dala tú šancu a chce z nich vychovať dobrých zdravotníkov, ktorí budú mať radi svoje povolanie. Majú nádherné učebne, o ktorých sa nám iba snívalo, tak nech nezahadzujú šancu, ale postavia sa k budúcemu povolaniu zodpovedne.“ Mgr. Mária Petrová, vedúca sestra ODCH FNsP Prešov

„Ak chcú naozaj toto povolanie vykonávať, nech idú do toho s veľkým srdcom, nech budú pripravení zanechať kúsok seba tam, kde budú pôsobiť. Prajem im, aby si vždy vážili sami seba, svojich kolegov a spolupracovníkov a aby naozaj túto prácu brali ako poslanie. SZŠ prajem mnoho múdrych, ochotných a zapálených študentov a všetko dobré.“ Mgr. Jana Jurašeková

„Zdravotnícke povolanie si vyžaduje celého človeka, preto keď ste si vybrali toto povolanie, je potrebné, aby ste ho vykonávali s úprimnou láskou a obetavosťou. Pacient necitlivosť a povrchnosť včas odhalí. Veľa úspechov.“ Mgr. Mária Majurská, vedúca sestra Oddelenia klinickej onkológie FNsP Prešov

„Skúmajte vo svojom vnútri už počas štúdia, či vás táto práca bude napĺňať, pretože ak nenájdete v sebe odpoveď na túto otázku, budete sa v budúcom pracovnom života trápiť nie len vy, ale všetci okolo vás. Hľadajte,či máte v sebe dostatok osobných predpokladov pre toto povolanie, ak nie, vráťte sa radšej z kratšej cesty.“ Mgr. Jana Rabadová, vedúca sestra Oddelenia radiačnej onkológie FNsP Prešov

„Veľa trpezlivosti, veľa lásky k našim malým pacientom/deťom, ktoré sú naša budúcnosť.“ PhDr. Vlasta Baňasová, PhD., vedúca sestra Novorodeneckého odd. FNsP Prešov

„Pokiaľ nemáte vzťah k tomuto povolaniu, nebaví vás to, nenapĺňa-nepokračujte v štúdiu, lebo pracovať len so vzdelaním, poznatkami bez empatie, porozumenia, ľudskosti sa toto povolanie nedá vykonávať.“ Mgr. Mária Sukovská