odborný výkon študijný odbor ZA, PS

kardiopulmonálna resuscitácia