zubný asistent

Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova