zubný asistent

Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola