workshop - Stretnú sa kresťan, moslim a žid

"Nadradenosť veľkých zmizne, keď zmizne podriadenosť malých. Aspoň na chvíľočku sme všetci nahí a na rovnakej úrovni. Táto kľúčová skúsenosť ukazuje, že stotožnenie sa ... nám umožňuje identifikovať sa s každým. Dokážem povedať: „Títo ľudia sú ako ja.“ Dean Brackley

Worksoh - Stretnú sa kresťan, moslim a žid prináša žiakom pochopenie multikultúrnej stránky pri ošetrovaní pacienta, znižovanie rasizmu a nenávisti voči iným národom a vierovyznaniam.