Pedagogický zbor

Je zložený z učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov.

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov ( 20 na celý úväzok a 6 na skrátený úväzok) pracujú v dvoch predmetových komisiách, v predmetovej komisii jazykov a v predmetovej komisii prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov.

Učitelia odborných predmetov ( 35 na celý úväzok a 45 na skrátený úväzok) pracujú v troch predmetových komisiách, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebný odbor sanitár, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zubný asistent a v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor masér.