kurz tejpovania

Kineziotaping ako moderná rehabilitačná technika pozitívne ovplyvňuje činnosť svalov, kĺbov, lymfatického systému a má nezastupiteľné miesto v športovej fyzioterapii. Kurz absolvovali žiaci externého večerného štúdia masér a bol zameraný na svalové, kĺbové, lymfatické a korekčné techniky. Tento kurz ponúka nové využitie rehabilitačných metód a postupov v ich budúcom povolaní. Taping budú môcť využiť v športových oblastiach, v zmysle zefektívnenia liečby po zranení, operáciach alebo úrazoch. Naši žiaci študijného odboru masér napredujú aj v moderných fyziatricko-rehabilitačných technikách.