Naša škola je miesto, kde sa prepája staus učiteľa a žiaka, vyučovanie so zážitkom, teória s praxou. Pripravujeme do praxe zubných asistentov, masérov, praktické sestry a sanitárov. Výučba prebieha v dennej a externej forme v odborných učebniach navrhovaných podľa reálnych pracovísk jednotlivých študijných odborov. Našim cieľom je, aby sa absolvent školy v svojom zamestnaní pripojil ku svojim kolegom čo najlepšie pripravený. Pretože: " Človek musí byť psychológ, čiastočne technik  a mnohokrát je aj objaviteľ nových nápadov ako s niečim improvizovať. Zdravotník je človek, ktorý občas dokáže aj to, čo sa bežne dokázať nedá. Nie je to práca, kde človek urobí len nejakú činnosť. V tejto práci ide o niečo viac." Kristína Žarnayová, 3.C SZŠ Sládkovičova

Keď chceš byť zdravotníkom - nie je čo riešiť. Tešíme sa na teba!