edukácia - Zdravé zúbky

 Starostlivosť o chrup od detského veku až po dôchodkový vek patrí k odbornej príprave žiakov študijného odboru zubný asistent na hodinách hygieny dutiny ústnej. Možnosť postaviť sa pred reálne publikum a edukovať ich v oblasti zdravia, prináša našim žiakom skúsenosti, ktoré budú využívať nie len pri maturitnej skúške, ale predovšetkým vo svojom pracovnom živote. Počas tohto dňa žiaci navštevujú základné a materské školy, denné stacionáre v Prešove. Prezentujú pripravené informácie a odpovedajú na zvedavé otázky detí, či seniorov. Každá skúsenosť žiakov v reálnom prostredí posúva bližšie k dospelosti a zodpovednosti.