workshop - Sonická kefka

Na našej škole sa pravidelne koná workshop firmy Philips, ktorý je zameraný na sonické kefky. Žiaci študijného odboru zubný asistnet sa dozvedia veľa teoretických informácii od histórie elektrických kefiek až po najmodernejšie technológie. Každý účastník má možnosť prakticky vyskúšať sonickú kefku priamo v ústach. Vraví sa lepšie raz vidieť ako trikrát počuť, ešte lepšie je vyskúšať.